Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Γενικές Πληροφορίες
 2. Ποια δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία και πως χρησιμοποιούνται;
 3. Επεκτάσεις (plugins)κοινωνικής δικτύωσης
 4. Συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία άλλα προσωπικά δεδομένα;
 5. Τα δεδομένα μου θα διαβιβάζονται σε τρίτους, π.χ. αρχές;
 6. Για ποιο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;
 7. Έχω δικαίωμα να ενημερώνομαι για και να διορθώνω τα δεδομένα μου που αποθηκεύονται; Τι άλλα δικαιώματα έχω σε σχέση με τα δεδομένα μου που αποθηκεύονται;
 8. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων;
 9. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω αν έχω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;
 10. Για ποιο χρονικό διάστημα θα ισχύει η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην ιστοσελίδα (microsite) της Merck AE (εφεξής η «Merck»). Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και εν γένει στα θέματα ιδιωτικότητας και συμμορφωνόμαστε με την εφαρμοστέα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό με την παρούσα δήλωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ποια δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύουμε και πως χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

2. Ποια δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία και πως χρησιμοποιούνται

2.1. Συλλογή Δεδομένων από την παρούσα Ιστοσελίδα

Κάθε φορά που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο περιηγητής διαδικτύου (browser)του χρήστη διαβιβάζει αυτόματα, για τεχνικούς λόγους, τα ακόλουθα δεδομένα  στο διακομιστή δικτύου της Merck:

 • διεύθυνση IP του υπολογιστή που υποβάλει αίτημα πρόσβασης
 • ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • όνομα και URLτου ανακτηθέντος αρχείου
 • όγκος δεδομένων που διαβιβάζονται
 • κατάσταση πρόσβασης (διαβιβασθέν αρχείο, αρχείο μη ευρεθέν κλπ)
 • δεδομένα ταυτοποίησης προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε
 • όνομα παρόχου πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο
 • ιστοσελίδα από την οποία γίνεται η πρόσβαση

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται με σκοπό να καταστήσει δυνατή τη χρήση της Ιστοσελίδας(εγκατάσταση σύνδεσης), την ασφάλεια του συστήματος και τη διαχείριση της δομής του δικτύου. Σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων ή διαβίβαση δεδομένων, ακόμη και αποσπασματική, γίνεται μετά από ανωνυμοποίηση του υπολογιστή που αποκτά πρόσβαση. Η νομική βάση για την επεξεργασία ερείδεται στο άρθρο 6 παραγρ. 1β του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ο “GDPR”).

Τα δεδομένα που συλλέγονται ως τμήμα εκούσιας εισαγωγής δεδομένων στο πεδίο «Επικοινωνία και Υπηρεσίες», θα χρησιμοποιηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας του ερωτήματός σας και για την παροχή των υπηρεσιών που ενδεχομένως ζητήσατε.

2.2. Χρήση GoogleAnalytics

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc (εφεξής η «Google»). H Google Analytics, χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας, για να βοηθήσουν την εφαρμογή να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Η πληροφορία που δημιουργείται από το cookie για την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας , συνήθως διαβιβάζεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί. Ωστόσο, αν ενεργοποιήσετε στη συσκευή σας την ανωνυμοποίηση IP, η διεύθυνση IP σας θα συμπτυχθεί προηγουμένως από την Google εντός των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη συμβαλλόμενα στη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP στον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συμπτύσσεται εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή της Ιστοσελίδα, η Google θα χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία προκειμένου να αξιολογήσει την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδα , να συντάσσει αναφορές για την κίνηση της Ιστοσελίδα  και να παρέχει στον διαχειριστή της Ιστοσελίδας  περαιτέρω υπηρεσίες σε σχέση με την Ιστοσελίδα  και τη χρήση του διαδικτύου.  Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης σας στο πλαίσιο των σκοπών του Google Analytics δεν θα συναθροιστεί με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την Google Analytics από το να συλλέξει δεδομένα, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Σημειώστε ωστόσο ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα σε πλήρη λειτουργία. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την Googleαπό το να συλλέξει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookieκαι αφορούν στη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IPσας) και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το plug-inδιακομιστή που διατίθεται στον σύνδεσμο   http://tols.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Μπορείτε να εμποδίσετε την GoogleAnalyticsνα συλλέγει δεδομένα κλικάροντας στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ένα cookieopt-outεγκαθίσταται που εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεσθε την παρούσα ιστοσελίδα: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους χρήσης και ιδιωτικότητας, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://www.google.com/analytics/terms/de/html και http://www.google.de/intl/de/policies. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι στην εφαρμογή Ιστοσελίδα ,η Google Analytics έχει επεκταθεί κατά τον κωδικό «anonymizelp», προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανώνυμη εγγραφή των διευθύνσεων IP (το επονομαζόμενο  «συγκάλυψη/masking IP»).

 Η νομική βάση στην οποία ερείδεται η επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παραγ. 1στ GDPR, σύμφωνα με τη διάταξη του οποίου η εξουσιοδότηση της Παρόχου προέρχεται από το γεγονός, αφενός, ότι η Πάροχος έχει έννομο συμφέρον να αξιολογεί τα δεδομένα της εφαρμογής για σκοπούς βελτίωσης της εφαρμογής, και αφετέρου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί εύλογα να προβλέψει κατά το χρόνο που συλλέγονται τα δεδομένα και εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες η αυτή η συλλογή λαμβάνει χώρα (ιδίως τα προαναφερόμενα μέτρα) ότι πιθανότατα θα τύχουν επεξεργασίας για το σκοπό αυτό.

3. Επεκτάσεις (plugins)κοινωνικών δικτύων

ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΥΝΤΑΙ PLUGINS

4. Συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία άλλα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα;

Οχι, δεν συλλέγονται ούτε και υπόκεινται σε επεξεργασία άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

5. Τα δεδομένα μου θα διαβιβάζονται σε τρίτους, π.χ. αρχές;

Στη Merck λαμβάνουν δεδομένα σας μόνον εκείνα τα τμήματα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις μας. Κάποια δεδομένα πρέπει να δημοσιοποιούνται υπό αυστηρές συμβατικές και εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις:

 • Λόγω νομικής υποχρέωσης:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οφείλουμε εκ του νόμου να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές κατόπιν αιτήματός τους.

Όταν μας επιδίδεται μία δικαστική απόφαση είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία να παράσχουμε στους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και  συγγενικών δικαιωμάτων πληροφορίες σχετικά με χρήστες που ισχυρίζονται ότι παρείχαν έργα προστατευόμενα από τις διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ιστοσελίδες όπου γίνεται κοινή χρήση αρχείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες μας περιλαμβάνουν την ταυτότητα χρήστη μίας διεύθυνσης IPπου χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο έγινε το αίτημα, και εφόσον αυτά είναι γνωστά, το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη.

Στις λοιπές περιπτώσεις, προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται σε κρατικούς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες εντός του πλαισίου που θέτουν οι αναγκαστικού δικαίου εθνικές διατάξεις νόμου ή εάν η δημοσιοποίηση είναι απαραίτητη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο για σκοπούς ποινικής δίωξης ή αστικής αγωγής. Η νομική βάση επεξεργασίας ερείδεται στο άρθρο 6 παραγρ. 1cτου ΓΚΠΔ και στο άρθρο 4 παραγρ. 1 νόμου 2225/1994, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4411/2016 και ισχύει.

 • Σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για επεξεργασία δεδομένων

Όταν εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συνήθως αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της επονομαζόμενης κατ΄ ανάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό προβλέπεται ευθέως από τη νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, η Merck παραμένει υπόλογη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επιπρόσθετα δε ενδέχεται και ο εκτελών την επεξεργασία να είναι εξίσου υπόλογος. Ο πάροχος υπηρεσιών εκτελεί τις υπηρεσίες αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες μας, τις οποίες διασφαλίζουμε μέσω αυστηρών συμβατικών προβλέψεων, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και συμπληρωματικών ελέγχων.

Η Merck συνεργάζεται με προμηθευτές υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία. Αυτοί είναι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών Merck και πάροχοι υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (π.χ. για τεχνικές – διαχειριστικές εργασίες και για ανάλυση χρήσης), τηλεπικοινωνίας, συμβουλευτικών  υπηρεσιών όπως επίσης υπηρεσιών πωλήσεων και προώθησης.

Η Merck συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων για κατ’ ανάθεση επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά βάσει οδηγιών.

 • Σε εταιρείες του Ομίλου Merck

H Merck ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Merckπροκειμένου να υποστηρίζεται η επιχειρηματική σχέση μαζί σας και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβάζονται εκτός Ελλάδας, αυτή η διαβίβαση γίνεται εντός ΕΕ ή τον ΕΟΧ ή σε χώρα στην οποία σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαβίβασης σε εταιρείες του Ομίλου Merckμε έδρα σε άλλες χώρες, η Merckδιασφαλίζει υπό τη μορφή εγγυήσεων ότι η εταιρεία του Ομίλου Merckη οποία εισάγει τα προσωπικά δεδομένα, τηρεί υποχρεωτικά ένα επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, δεν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη εκτός εάν μας έχετε δώσει σχετικά ρητή συγκατάθεση, η διαβίβαση είναι προφανώς απαραίτητη για την παροχή σε εσάς προσφοράς ή υπηρεσίας που ζητήσατε εσείς ή αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία. Επίσης δεν προτιθέμεθα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας πέραν  των ανωτέρω σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

6. Για ποιο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα δύο μηνών

7. Έχω δικαίωμα να ενημερώνομαι για και να διορθώνω τα δεδομένα μου που αποθηκεύονται; Τι άλλα δικαιώματα έχω σε σχέση με τα δεδομένα μου που αποθηκεύονται;

Δεν συλλέγονται ούτε και υπόκεινται σε επεξεργασία άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

8. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων;

Δεν συλλέγονται ούτε και υπόκεινται σε επεξεργασία άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

9. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω αν έχω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με το Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

MerckΑΕ
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Λεωφ. Κηφισίας 41-45 (Κτήριο Β)
ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 151 23
ΕΛΛΑΔΑ
privacygr@merckgroup.com

10. Για ποιο χρονικό διάστημα θα ισχύει η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι επικαιροποιημένη και ισχύει από 14/11/2018. Επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποτεδήποτε με μελλοντική ισχύ, συγκεκριμένα προκειμένου να την προσαρμόσουμε σε νεότερες εξελίξεις της εφαρμογής η στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών.  

Ποια cookies χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποιούμε cookies στην Ιστοσελίδα μας. Εάν δεν θέλετε να επωφεληθείτε από τα cookies μας, μπορείτε τα βρείτε ρύθμιση βοήθειας του προγράμματος περιήγησης σας πως να τον ρυθμίσετε προκειμένου να τον αποτρέπετε από το να αποδέχεται νέα cookies ή να διαγράφει τα υφιστάμενα cookies. Θα μάθετε επίσης πως να εμποδίζετε την είσοδο νέων cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας ή ποιες ρυθμίσεις πρέπει να κάνετε προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα cookies.

Η νομική βάση στην οποία ερείδεται η επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παραγ. 1στ ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τη διάταξη του οποίου η εξουσιοδότηση της Merckπροέρχεται από το γεγονός, αφενός, ότι η Merckέχει έννομο συμφέρον να αξιολογεί τα δεδομένα της εφαρμογής για σκοπούς βελτίωσης της εφαρμογής, και αφετέρου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί εύλογα να προβλέψει κατά το χρόνο που συλλέγονται τα δεδομένα και εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες η αυτή η συλλογή λαμβάνει χώρα (ιδίως τα προαναφερόμενα μέτρα) ότι πιθανότατα θα τύχουν επεξεργασίας για το σκοπό αυτό.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε σήμερα στην Ιστοσελίδα απαριθμούνται στη λίστα cookies που ακολουθεί.

Name of Cookie

1st or 3rd party Cookie? If 3rd party: Who is setting it?

Purpose of the Cookie?

What data holds the Cookie?

Is it a session or persistent Cookie?

If persistent, how long is its lifespan?

_ga

3rd party - google-analytics.com

Used to distinguish users.

different values

persistent

2 years

_gat

3rd party - google-analytics.com

Used to throttle request rate.

different values

persistent

10 minutes

_gid

3rd party - google-analytics.com

Used to throttle request rate against Google Analytics.

Stores the number of requests against Google Analytics.

persistent

1 minute

PHPSESSID

1st party

Identify the current browser session

SESSION ID

session

The cookie is deleted when the browser is closed